Τμήματα Νέων Ελληνικών ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας 

Neugriechisch als Mutter- und Fremdsprache

Για παιδιά από 6 ετών και εφήβους

Für Kinder ab 6 Jahre alt und Jugendliche

Τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα 3-6 άτομων στο φροντιστήριο Ελληνικών Ιωάννα Σπηλιώτη επί της οδού Otto-Schütz Weg 9, 8050 Oerlikon (5 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό των τρένων)

Alle Kurse finden in Kleingruppen (max. 6 Personen) in Zürich-Oerlikon (Otto-Schütz Weg 9, 8050, direkt beim Bahnhof Oerlikon) statt.

Σχολικό έτος/ Schuljahr: 2019-2020

Έναρξη μαθημάτων/Kursstart: Σάββατο 07.09.2019

 Εγγραφές έως/ Anmeldung bis: 30.08.2019

Ελληνικά ως ξένη γλώσσα

Griechisch als Fremdsprache

Επίπεδο/Niveau Α1

Σάββατο

11:00-12:00

Έναρξη μαθημάτων/Kursstart  07.  September 2019

Κόστος ανά μαθητή/ Kosten pro Schüler/-in  35CHF/60 Min.

Βιβλίο/Lehrmittel Κλικ στα Ελληνικά Α1 για παιδιά 6-12 ετών

Περιεχόμενο μαθημάτων:
Εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης
Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από τραγούδια, παιχνίδια και απλά κείμενα μυθολογίας, παραμυθιών και παιδικής λογοτεχνίας
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή εικόνων, διάλογοι καθημερινότητας, γλωσσικά παιχνίδια, γραπτή σύνταξη απλών προτάσεων
 
 

Επίπεδο Α΄ Δημοτικού

Σάββατο

09:00-10:00

Ηλικία μαθητών:
6-8 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Αρχάριο / αντιστοιχεί σε γνώσεις Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 
Περιεχόμενο μαθημάτων: 
Εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής και βασικών κανόνων ορθογραφίας
Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από απλά κείμενα μυθολογίας, παραμυθιών και παιδικής λογοτεχνίας
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή εικόνων, διάλογοι καθημερινότητας, γλωσσικά παιχνίδια, σύνταξη μικρών περιγραφικών κειμένων
 

Επίπεδο Γ΄ Δημοτικού

Σάββατο

10:00-11:00

Ηλικία μαθητών:
8-10 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Μέσο / αντιστοιχεί σε γνώσεις Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 
Περιεχόμενο μαθημάτων:
Κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και μυθολογίας
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή και διήγηση ιστοριών, συζήτηση, γλωσσικά παιχνίδια, σύνταξη αφηγηματικών κειμένων
 
Γραμματική
Κλιτά μέρη του λόγου: άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα (τακτικά αριθμητικά), αντωνυμίες (προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές, δεικτικές, αόριστες, αναφορικές), ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής, κανόνες ορθογραφίας ρημάτων και ουσιαστικών
 
 
Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας ελληνομάθειας επιπέδου Α1/Α2

Επίπεδο Γ1/Γ2 για εφήβους

Τετάρτη

17:00-18:30

Ηλικία μαθητών:
13-17 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Προχωρημένο
 
Περιεχόμενο μαθημάτων:
Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας ελληνομάθειας επιπέδου Γ1/Γ2
Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από επίκαιρα άρθρα, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστορίας.
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
Γραπτή και προφορική ανάλυση και επιχειρηματολογία γύρω από θέματα κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.
 
 
Otto-Schütz Weg 9, 8050 Zürich-Oerlikon -  tel. +41 44 36 467 88  i.spilioti@gmail.com
griechischesprache.ch
  • Facebook Classic
  • LinkedIn Classic