Τμήμα  Γ
Καλλιέργεια παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
Τόπος:
Schulhaus Sonnenberg
Rudishaldenstr. 5
8800 Thalwil
 
Ημέρα και ώρα:
Τετάρτη 13:30-14:30 (1 x 60min.)
 
Έναρξη μαθημάτων:
Τετάρτη 30.08.2017
 
Σύνολο μαθημάτων:
1ος κύκλος: 20 μαθήματα x 60min.
2ος κύκλος: 18 μάθηματα x 60min.
 
 
 
Μέγεθος τμήματος:
3-5 μαθητές
 
Τιμή ανά μαθητή:
35CHF/60min.
 
Ηλικία μαθητών:
10-12 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Μέσο / αντιστοιχεί σε γνώσεις Ε΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 
Περιεχόμενο μαθημάτων:
Κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και αυθεντικά κείμενα
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή και διήγηση ιστοριών, συζήτηση, γλωσσικά παιχνίδια, σύνταξη αφηγηματικών κειμένων, σύνταξη επιστολών, γραπτή και προφορική έκφραση επιχειρημάτων, επέκταση λεξιλογίου
 
Γραμματική
Κλιτά μέρη του λόγου: άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, τακτικά αριθμητικά, αντωνυμίες, σύνδεσμοι, επιρρήματα, ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής, κανόνες ορθογραφίας ρημάτων και ουσιαστικών
 
 
Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας ελληνομάθειας επιπέδου Β1
Ημερομηνίες μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017/2018
1ος κύκλος
Αύγουστος 2017 -Φεβρουάριος 2018
 
20 μαθήματα x 60min.
 Ημερομηνίες:  
 
Αύγουστος 2017                          
---------- 30.
Σεπτέμβριος 2017
06. 13. 20. 27.
Οκτώβριος 2017    
04. ------ 25.
Νοέμβριος 2017                        
01. 08. 15. 22. 29.
Δεκέμβριος 2017                                  
06. 13. 20. ---
Ιανουάριος 2018                        
10. 17. 25. 24. 31.
Φεβρουάριος 2018
07.---------
 
2ος κύκλος
Φεβρουάριος 2018 - Ιούλιος 2018
 
18 μαθήματα x 60min.
Ημερομηνίες:
 
Φεβρουάριος 2018
---------28.
Μάρτιος 2018
07. 14. 21. 28.
Απρίλιος 2018
04. 11. 18. ----
Μάιος 2018
--- 09. 16. 23. 30.
Ιούνιος 2018
06. 13. 20. 27.
Ιούλιος 2018
04. 11. -------