Νέα Ελληνικά ως μητρική και ως ξένη γλώσσα
για παιδιά από 6 ετών
Neugriechisch als Mutter- und Fremdsprache

 

  • Όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

       Alle Sprachstufen

  • Προετοιμασία υποψηφίων για εξετάσεις κρατικού πιστοποιητικού ελληνομάθειας

       Prüfungsvorbereitung für das Zertifikat zum Nachweis von Griechischkenntnissen


 

Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Griechische Geschichte und Kultur

 

  • Μυθολογία

      Mythologie

  • Ιστορία της Ελλάδας

      Griechische Geschichte

  • Ελληνικά ήθη κι έθιμα

      Griechische Braüche und Traditionen

  • Νεοελληνική λογοτεχνία

      Neugriechische Literatur

 

                                                                                 

 

Τιμές ανά άτομο/Preise pro person:

 

                                      60 min.        90 min.

 

1 άτομο/Person             70 CHF         90 CHF

 

2 άτομα/Personen        50 CHF         60 CHF